THỰC HƯ VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM AN TOÀN TRÊN THỊ TRƯỜNG

Chế biến thực phẩm là một trong những ngành công nghiệp phát triển và đóng [...]

PHỤ GIA THỰC PHẨM – PHÂN LOẠI, SỬ DỤNG AN TOÀN KHÔNG?

Phụ gia thực phẩm xuất hiện từ rất lâu trong đời sống. Theo dòng phát [...]

CÔNG DỤNG CỦA PHỤ GIA TRONG THỰC PHẨM 

Phụ gia là những chất ở dạng tự nhiên hay tổng hợp, được thêm vào [...]

Phụ gia Việt Mỹ – Giới thiệu chung

Phụ gia Việt Mỹ (VMC GROUP) được ông Nguyễn Văn Quất thành lập vào ngày [...]